Welkom op het CS Anbiportaal

Het CS Anbiportaal is opgezet om Algemeen Nut Beogende Instellingen die geen website hebben of willen hebben, de mogelijkheid te geven om te voldoen aan de publicatieplicht. Op deze website kunnen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op integere en professionele wijze de informatie publiceren die nodig is voor behoud van de ANBI-status. Ook als uw organisatie de vereiste gegevens liever niet wilt plaatsen op de eigen website, kunt u bij dit portaal terecht. Met het CS Anbiportaal wordt publiceren gemakkelijk.Wat is de publicatieplicht?

Sinds 2014 moeten stichtingen die gekenmerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen financiële en organisatiekundige informatie openbaar maken. Deze informatie moet gepubliceerd worden op een internetpagina. Ook indien een vermogensfonds, religieuze instelling of een goed doel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling wilt verkrijgen, moet er voldaan worden aan de publicatievoorschriften.


Kosten

Voor 75 euro per jaar, exclusief btw, kunt u via dit anbiportaal publiceren. Met het anbiportaal hoeft u alleen de benodigde documenten aan te leveren, wij plaatsen deze voor u en zorgen voor het onderhoud van de website. Uw stichting krijgt een eigen website url die doorgegeven kan worden aan de Belastingdienst. Indien u het wenst, kunnen wij ook, tegen aanvullende kosten, de documenten controleren of opstellen voor uw organisatie. Neem Contact op voor meer informatie voor gebruik van het anbiportaal of onze aanvullende diensten

Een eigen internetpagina voor uw ANBI

De eisen voor ANBI organisaties worden alsmaar aangescherpt. De publicatieplicht is een zeer belangrijke vereiste voor instellingen die het algemeen nut dienen. Via dit portaal kunt u hier gemakkelijk aan voldoen.  Om uw ANBI een eigen webpagina te bieden,  hebben wij onderstaande informatie van uw instelling nodig. Als uw organisatie gebruik wenst te maken van het anbiportaal, kunt u via de pagina Contact het aanmeldingsformulier invullen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u gezocht.

  • de contactgegevens;
  • de doelstelling en strategie;
  • het beleidsplan;
  • de bestuurssamenstelling en bevoegdheden;
  • de namen van de bestuurders;
  • het beloningsbeleid;
  • het verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • de financiële verantwoording;