Stichting Behoud Historische Schietbaan Waalsdorp

Basis

RSIN

852431776

KvK

57085544

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 18 januari 2013

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid,

onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de verkrijging, het behoud en het beheer van de historische schietbaan Waalsdorp, gelegen op de Waalsdorpervlakte.

Financiën

In het boekjaar 2021 zijn geen donaties uitgekeerd.

In het boekjaar 2022 zijn geen donaties uitgekeerd.

 

Bestuur

Voorzitter: C.M. ten Bruggenkate

Penningmeester: A.W. Kröner

Secretaris: H.E. Urlus

Lid: A.J. van Sminia

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding, de stichting heeft geen personeel in dienst.