Stichting Brave Minds

Basis

RSIN

859422227

KvK

73252352

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

's-Gravenhage

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

Stichting Brave Minds, hierna te noemen ‘de Stichting’, is opgericht op 3 december 2018 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 859422227.

 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die overeenstemmen met de statutaire doelstelling van de organisatie. Het vermogen van de stichting is ontstaan uit schenkingen door de oprichter.

 

Stichting Brave Minds is opgericht ter nagedachtenis aan Mr H.G.J. van Berckel, overleden op 31 december 2014 op 52 jarige leeftijd. De Stichting is opgericht om groei, ontwikkeling van ideeën, mensen en organisaties te stimuleren. De stichter was moedig, creatief en intelligent. Nam rationale en gecalculeerde risico’s en was een moedige geest tot het eind van zijn leven.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel de ondersteuning van wereldwijde initiatievenen projecten op de navolgende gebieden:

 

natuur; cultuur; onderwijs; zorg en welzijn van kinderen; onderzoek op het gebied van de medische wetenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

 

De Stichting bepaalt zelf aan welke doelen zal worden gedoneerd. Om die reden worden aanvragen van derden niet in behandeling genomen.

 

Financiën

In het boekjaar 2020 is voor € 200.000 aan doelstellingen uitgekeerd.

In het boekjaar 2021 is voor €                    aan doelstellingen uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  Mevrouw A.L.M. van Berckel-Boehmer

Secretaris/Penningmeester:  CSGK B.V.

Bestuurder:  De heer J.R. Voûte

Bestuurder:  Jonkvrouw M.H. van Ogtrop-Quintus

 

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding en kunnen zij voor hun inspanningen een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen.

Overig

De Stichting had in 2019 geen personeel in dienst.