Stichting Orlanda Goban

Basis

RSIN

818338660

KvK

27304258

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@orlandagoban.nl

Strategie

De stichting draagt de naam Stichting  “Orlanda Goban” en is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.

De stichting is bij testament van mevrouw H.J. van der Tak opgericht op 12 juli 2006 bij notaris Mr J.H. Kappert te Heino.

Mevrouw Van der Tak is op 22 juni 2007 overleden en heeft de stichting als enig erfgenaam benoemd en is sedert 2008

een actief bestaan gaan leiden.

Doelstelling

De Stichting is opgericht op 22 juni 2007. De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling

van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats

gestelde regeling. De stichting heeft ten doel het in het algemeen ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke

algemeen nut beogende instellingen.

Financiën

In het boekjaar 2018 is aan doelbestedingen een bedrag van € 150.965 uitgekeerd.

In het boekjaar 2019 is aan doelbestedingen een bedrag van € 138.000 uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  De heer mr C.R. Rosenberg Polak

Penningmeester:  Jonkheer mr C.R. Bloys van Treslong

Secretaris:  CSGK B.V.

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

De bestuurders kunnen de gemaakte kosten declareren bij de stichting. Het bestuur kan géén bezoldiging aan bestuurders toekennen.

Fian