Stichting Otten-Philips Fonds

Basis

RSIN

814076634

KvK

41088753

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 15 december 1953

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33,

eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in het algemeen ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke algemeen nut beogende instellingen

Financiën

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 15.520,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2022 is aan doelbestedingen een bedrag van € 15.470,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2023 is aan doelbestedingen een bedrag van € 15.470,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  De heer mr. F.F. Otten

Penningmeester:  CSGK B.V.

 

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning cq. onkostenvergoeding.