Stichting SEM

Basis

RSIN

820053521

KvK

27329188

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 4 november 2008.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

 

 

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in het algemeen ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke algemeen nut beogende instellingen.

Financiën

In het boekjaar 2020 is aan doelbestedingen een bedrag van € 6.375 uitgekeerd.

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 34.769 uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  De heer R.E.N. Paalvast

Secretaris:  De heer J.J. van de Velde

Penningmeester:  De heer W.M.S. Gallee

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning cq. onkostenvergoeding.