Stichting Vochteloo-van Dijk

Basis

RSIN

810152307

KvK

27178010

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2508 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting Vochteloo-van Dijk is opgericht op 11 november 1998 en is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 

het verlenen van steun aan behoeftigen die zelfstandig zijn en niet wonen in bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
De Stichting is gerangschikt door de Inspecteur der Registratie en Successie te Arnhem onder de instellingen als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Financiën

In het boekjaar 2020 is aan doelbestedingen een bedrag van € 30.809,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 16.963,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  Mevrouw M.S. Betten

Secretaris/Penningmeester: CSGK B.V.

Bestuurslid:  De heer P.S.M. van der Lubbe

Bestuurslid:  Mevrouw K. Hatzmann

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen onkostenvergoeding.

Overig

De stichting had in 2020 geen personeel in dienst.