Stichting Wassenaarse Hulpverlening

Basis

RSIN

80389827

KvK

41159123

Contact Gegevens

Straat

Johan de Wittstraat 45

Postcode

2241 LV

Plaats

Wassenaar

Strategie

De Stichting is opgericht op 7 april 1995, als voortzetting van de oorspronkelijk in 1881 in het leven geroepen instelling “Wassenaarse Spijskokerij”.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het lenigen van nood onder ingezetenen van Wassenaar, daar, waar de Algemene Bijstandswet of andere

regelingen van het Rijk, de provincie of degemeente geen toepassing vinden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 

Financiën

In het boekjaar 2020 is  een bedrag van € 6.875,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2021 is  een bedrag van € 7.126,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter: Drs. L.A. de Lange

Secretaris:  De heer P.S.M. Buschman

Penningmeester:  De heer mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding, de stichting heeft geen personeel in dienst.