Willem Bloemendaal Stichting

Basis

RSIN

860398638

KvK

75793822

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

Den Haag

Telefoon

088-2252121

E-mail

info@willembloemendaalstichting.nl

Strategie

De Willem Bloemendaal Stichting is opgericht op 01 september 2019 door de heer Willem Bloemendaal.
De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen
zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren
en het algemeen belang dient.

Doelstelling

Verbinden en bijstaan van de samenleving in de omgeving Leiding e.o. voor de meest kwetsbare doelgroep.
Het primaire doel van de stichting is het ondersteunen van organisaties in omgeving Leiden en omstreken
op het gebied van armoede bestrijding, educatie en maatschappelijke steun. Personen en organisaties
die armlastige zijn, minder vermogend, en/of met een achterstandspositie in de samenleving
in de breedste zin van het woord. Het secundaire doel van de stichting is het in de toekomst
zorgdragen onderhouden, exploiteren van (monumentaal-erf) onroerend goed. Met de revenuen het
primaire doel van de stichting te ondersteunen.

Financiën

Gedurende het boekjaar 2023 zal er een bedrag aan donaties worden uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:             V.J. Boumeester

Secretaris:            W. Bloemendaal

Penningmeester:  M.Y. Ornee

Bevoegdheden van het bestuur

Geen van de bestuurders kan handelen namens de stichting als ware het zijn /haar vermogen is.
Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en handelen ten alle tijden in het belang van de stichting.
Deze bepalingen zijn tevens vastgelegd in de statuten.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Bestuurders hebben volgens de statuten uitsluitend
recht op een vergoeding van de door hen gemaakt onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding.
Alle bestuurders zien vooralsnog af van een vacatievergoeding.

Overig

Voor wij u een aanvraagformulier toezenden voor een donatieaanvraag stellen wij u eerst een aantal
vragen om te beoordelen of uw aanvraag passend is binnen onze beleidsmatige uitgangspunten.
Deze vragen kunt u invullen in ons pre aanvraag formulier.

Met het downloaden van de pre aanvraag gaat u akkoord met onze privacy Policy.

 

Pre aanvraag formulier

 

Privacy Statement